sobota, 14 lipca 2012

Niebieskie Źródła

Pierwsze wzmianki pisane o " Niebieskich Źródłach " - nazywanych w przeszłości także " Modrym Stokiem ", " Modrymi Wodami ", " Źródłem Niebieskim ", " Błękitną Wodą ", " Jeziorem Błękitnym ", " Kolorowymi Źródłami " i " Błękitnymi Źródłam i" - pochodzą z połowy XVIII wieku. Wtedy to u ujścia źródeł stał młyn, do którego później dobudowano karczmę, nazwaną od nazwiska młynarza " Utratą ". Źródlany młyn istniał do września 1939 roku.

Źródła te od dawna uznawano za cud natury. Sławiono ich piękno w legendzie i poezji. Urodę " Niebieskich Źródeł " podziwiało i opisywało wielu znanych podróżników i wybitnych badaczy przyrody. Gościli tu również władcy i dostojnicy, a wśród nich car Mikołaj II.

Wodzie z tych źródeł przypisywano także właściwości lecznicze. Na początku XX wieku planowano tutaj urządzić leczniczy kurort. W tym czasie mieszkańcy pobliskiej Brzusłowki zajęli się zarobkowym czerpaniem wody z " Niebieskich Źródeł ", w którą zaopatrywali znaczną część Tomaszowa Mazowieckiego. Źródłani woziwodowie posługiwali się drewnianym żurawiem ( później ręczną pompą ) oraz konnymi beczkowozami.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej możecie przeczytać resztę informacji na tej tabliczce ;)
- Pawełszczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz